วัดบ้านม่วง
ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ

        วัดบ้านม่วง สร้างขึ้นเป็นวัดราวปี พ.ศ. ๒๔๑๔ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีระสมบุญ มาอยู่ป็นรูปแรก และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๒ มีเจ้าอาวาสแล้วทั้งหมด ๗ รูป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ
พระครูกันตธรรมารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จวบจนถึงปัจจุบัน  วัดบ้านม่วงมีพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้า มีโบสถที่สวยสดงดงาม ภายในมีภาพวาดสีน้ำมันในผนังอุโบสถทั้ง๔ ด้าน บอกเล่าเรื่องราวขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันมีพระจำวัดทั้งหมด ๖ รูป สามเณร ๔ รูป

     ด้านวัตถุมงคล ในบรรดาพระเครื่องของเมืองละโว้หรือเมืองลพบุรี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอดีตและปัจจุบัน ที่นักนิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายชื่อชอบและประทับใจยิ่งนั้น คงได้แก่พระหูยาน!! และรองลงไปคือพระร่วง, พระนาคปรก เหล่านี้เป็นต้น  เพราะปรากฏการณ์ในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องอำนาจปาฏิหาริย์ของพระพุทธคุณ  เป็นที่เชื่อถือได้ เป็นที่เลื่องลือระบือไกล จนมีชื่อเสียงดังกระฉ่อนไปทั่วทุกสารทิศ พระหูยานเมืองลพบุรี กิติศัพท์และพุทธคุณอันสูงส่งเป็นที่โจษขานกันมาแต่อดีต  ปัจจุบัน พระหูยาน ลพบุรี มีให้ท่านผู้ใจบุญบูชาแล้ว
ที่วัดบ้านม่วงแห่งนี้

 
วัดบ้านม่วง  ต.บ้านเบิก จ.ลพบุรี
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-655473  ติดต่อเจ้าอาวาส 0892354474
อีเมล์ info@watbanmuong.com  ออกแบบเว็บไซต์โดย รัชดา ศรีเภาทอง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๕